Mai Anh Bridal

• Địa chỉ: 24 Hoàng Diệu, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

• Số điện thoại: 08 38 253 118 Di động: 0983 9999 65 (Chị Quý)

• Email: maianhbridal@gmail.com

• Website: http://maianhbridal.cuoihoivietnam.com/

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://maianhbridal.cuoihoivietnam.com

• Facebook: http://www.facebook.com/MaiAnhBridal